Գտիր կոմպլեքս թվերի գումարը:
 
1. 373.1i+16+3.1i=ii 
 
2. Ի՞նչ թիվ է գումարը՝ :