Տրված են հետևյալ կոմպլեքս թվերը՝ 413i և 4+13i
 
1. Ի՞նչ թիվ է դրանց գումարը՝ :
 
2. Ի՞նչ թիվ է դրանց տարբերությունը՝ :