Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Սխալ պնդում 1Մ.
2. Բացասական կեղծ մասերի գումար 2Մ.
3. Կեղծ թվերի տարբերություն 2Մ.
4. Գումարի իրական և կեղծ մասերը 2Մ.
5. Կոմպլեքս թվերի գումարը ի՞նչ թիվ է 3Մ.
6. Կոմպլեքս թվերի գումարն ու տարբերությունը 2Մ.