Գտիր z=4+4i կոմպլեքս թվի ամենափոքր դրական արգումենտի աստիճանային չափը:
 
Պատասխան՝ °