Կոմպլեքս հարթության վրա նշված են \(x\) և \(y\) կոորդինատներով կետեր:
 
hart2.png
 
Գրիր \(H\) կետին համապատասխանող կոմպլեքս թիվն (թիվը գրիր \(z = a + bi\) տեսքով) ու նրա արգումենտը:
 
 
1. z=iiii 
 
2. argz=πi