Հայտնի է, որ \(h=si\)
 
Ի՞նչ կարելի է եզրակացնել \(h\) և \(s\) թվերի վերաբերյալ:
 
1. h թիվը :
 
2. s թիվը :