Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Իրական և կեղծ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդումներ կեղծ թվերի մասին

Բարդություն հեշտ

1
3. Իրական և կեղծ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
4. Թվերի տեսակների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Թվի նկարագրի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Ճիշտ/սխալ պնդում

Բարդություն հեշտ

2
7. Սխալ պնդում

Բարդություն հեշտ

1
8. Հարցեր թվի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

4
9. Գործողություններ իրական և կեղծ թվերի հետ

Բարդություն հեշտ

8
10. Տրվածին հավասար կոմպլեքս թվի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
11. Թվի իրական և կեղծ մասերը

Բարդություն հեշտ

1
12. Կոմպլեքս թվի իրական և կեղծ մասերը

Բարդություն հեշտ

1
13. Բառերով նկարագրված թիվը

Բարդություն միջին

1
14. Թվերի արտադրյալ

Բարդություն միջին

2
15. Արտադրյալի նշանը

Բարդություն միջին

1
16. Պնդումներ կոմպլեքս թվերի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

1
17. Հավասար կոմպլեքս թվեր

Բարդություն միջին

1
18. Հավասարման լուծման գոյությունը

Բարդություն միջին

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար