Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Իրական և կեղծ թվեր 1Մ.
2. Պնդումներ կեղծ թվերի մասին 1Մ.
3. Իրական և կեղծ թվեր 2Մ.
4. Բառերով նկարագրված թիվը 1Մ.
5. Թվերի արտադրյալ 2Մ.
6. Արտադրյալի նշանը 1Մ.