Արդյո՞ք լուծում ունի հետևյալ հավասարումը՝ x2+29=0
 
Ըտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: