Հայտնի է, որ z=wԳտիր w=u+vi կոմպլեքս թվի իրական և կեղծ մասերը, եթե z=26+18i
 
Երկորրդ տողի առաջին պատուհանում գրիր «-» կամ «+»:
 
Պատասխան՝
 
Rew=iImw=iii