Գտիր հետևյալ թվի իրական և կեղծ մասերը՝ z=15i
 
Երկորրդ  տողի առաջին պատուհանում գրիր «-» կամ «+»:
 
Պատասխան՝  Rez=iImz=iii