Որոշիր տրված կոմպլեքս թվի իրական և կեղծ մասերը՝ z=22+16i
 
Երկորրդ տողի առաջին պատուհանում գրիր «-» կամ «+»:
 
Պատասխան՝
 
Rez=iImz=iii