Հայտնի է, որ z=wՈրոշիր w=u+vi կոմպլեքս թիվը, եթե z=81+39i
 
Պատասխան՝  w=iiii