Ինչպիսի՞ թիվ է 1614i-ը:  
 
Նշիր բոլոր ճիշտ տարբերակները: