Տրված են հետևյալ կոմպլեքս թվերը՝ 177i և 17+7i
 
1. Գտիր թվերի արտադյալի համալուծը՝
Ստացվածը  թիվ է:
 
2. Գտիր թվերի քանորդի համալուծը (կոտորակները մի կրճատիր)՝ iiiiii
Ստացվածը  թիվ է: