Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համալուծ թիվ

Բարդություն հեշտ

2
2. Կեղծ թվի համալուծը

Բարդություն հեշտ

2
3. Համալուծի համալուծը

Բարդություն հեշտ

2
4. Պնդումներ համալուծի մասին

Բարդություն հեշտ

1
5. Համալուծի իրական և կեղծ մասերը

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդումներ կոմպլեքս թվերի համալուծի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Քանորդի համալուծը

Բարդություն միջին

3
8. Կոմպլեքս թվի քանորդն ու քանորդի համալուծը

Բարդություն միջին

2
9. Ճիշտ բանաձևերը

Բարդություն միջին

1
10. Կոմպլեքս թվերի արտադրյալի համալուծը

Բարդություն միջին

2
11. Կոմպլեքս թվերի բաժանման արդյունքի համալուծը

Բարդություն միջին

2
12. Կոմպլեքս թվերի հանման արդյունքի համալուծը

Բարդություն միջին

2
13. Կոմպլեքս թվերի գումարի ու տարբերության համալուծները

Բարդություն միջին

6
14. Համալուծ թվերի իրական և կեղծ մասերը

Բարդություն միջին

4
15. Կոմպլեքս թվերի արտադրյալի և քանորդի համալուծները

Բարդություն բարդ

5
16. Անհայտ թվի համալուծը

Բարդություն բարդ

1
17. Համալուծների վերաբերյալ պնդումների ապացուցում

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար