Կոմպլեքս թվերի բաժանման մասին թվարկված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդում(ներ)ը: