Կատարիր կոմպլեքս թվերի բազմապատկումն ու գտիր արդյունքի համալուծը:
 
36+12i36+7i¯=iiii