Որոշիր կոմպլեքս թվերի քանորդն ու գտիր քանորդի համալուծը:
 
Պատասխանը գրիր \(z = x + yi\) տեսքով, կոտորակները մի կրճատիր:
 
29+15i:29+6i¯=iiiiii