Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Համալուծ թիվ 2Մ.
2. Կեղծ թվի համալուծը 2Մ.
3. Համալուծի համալուծը 2Մ.
4. Քանորդի համալուծը 3Մ.
5. Կոմպլեքս թվի քանորդն ու քանորդի համալուծը 2Մ.
6. Ճիշտ բանաձևերը 1Մ.