Տրված են հետևյալ կոմպլեքս թվերը՝ 15.514.1i և 15.5+14.1i
 
1. Գտիր այդ թվերի գումարի համալուծը՝ i
 
Արդյունքը  թիվ է:
 
2. Գտիր այդ թվերի տարբերության համալուծը (առաջին պատուհանում տեղադրիր «+» կամ «-»
 
Պատասխան՝ iii
 
Արդյունքը  թիվ է: