Կոմպլեքս թվի համալուծը
\(z = x + yi\) կոմպլեքս թվի համալուծ անվանում են և \(x - yi\) կոմպլեքս թիվը և նշանակում z¯-ով:
Եթե \(z = x + yi\), ապա z¯\(= x - yi\)
 
Պարզ է, որ տեղի ունեն հետևյալ պնդումները:
1) \(Re\)z¯\(= Re\ z\) և \(Im\)z¯\(= - Im\ z\),
2) \(z\) կոմպլեքս թվի համալուծի համալուծը \(z\)-ն է, այսինքն՝  z¯¯=z
Օրինակ
4+3i¯=43i,25i¯=2+5i 
Թվի համալուծի համալուծը հավասար է սկզբնական թվին:
Աղբյուրները
 
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: