Գտիր  z=1024i կոմպլեքս թվի մոդուլը:   
 
Պատասխան՝