Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մոդուլի քառկուսին

Բարդություն հեշտ

2
2. Կեղծ թվի մոդուլը

Բարդություն հեշտ

2
3. Տրված մոդուլով թվի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Քանորդի մոդուլը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ճիշտ բանաձևերը

Բարդություն հեշտ

1
6. Կեղծ թվերի քանորդի մոդուլը

Բարդություն հեշտ

2
7. Կոմպլեքս թվի մոդուլի հաշվումը

Բարդություն հեշտ

3
8. Մոդուլների քառակուսիներ

Բարդություն հեշտ

2
9. Համալուծի և համալուծի համալուծի մոդուլները

Բարդություն հեշտ

2
10. Համալուծ թվերի արտադրյալ

Բարդություն միջին

2
11. Պնդումներ կոմպլեքս թվերի մոդուլի մասին

Բարդություն միջին

1
12. Արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

2
13. Մոդուլների համեմատում

Բարդություն միջին

2
14. Պնդում կոմպլեքս թվերի քանորդի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

5
15. Թվի և մուդուլի քառակուսու հարաբերությունը

Բարդություն միջին

2
16. Անհայտ թվի մոդուլը

Բարդություն բարդ

1
17. Համալուծ թվերի արտադրյալն ու մոդուլը

Բարդություն բարդ

5
18. Գործողություններ փոխհամալուծ թվերի հետ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար