Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Մոդուլի քառկուսին 2Մ.
2. Կեղծ թվի մոդուլը 2Մ.
3. Տրված մոդուլով թվի ընտրություն 1Մ.
4. Համալուծ թվերի արտադրյալ 2Մ.
5. Պնդումներ կոմպլեքս թվերի մոդուլի մասին 1Մ.
6. Արժեքի հաշվում 2Մ.