Տրված են հետևյալ կոմպլեքս թիվը՝ z=283i
  
Պատասխան՝ zz¯=i