Տրված են այս կոմպլեքս թվերը՝ z1=84iևz2=8+4i
 
Պատուհանում տեղադրիր «<»,  «>» կամ «=»:
 
Համեմատիր՝ z1iz2