Լրացրու հետևյալ պնդումը:
 
Երկու կոմպլեքս  քանորդը  է համարիչի և հայտարարի   հարաբերությանը հայտարարի  քառակուսուն: