Տրված է z=4+37i կոմպլեքս թիվը: Որոշիր հետևյալ կոտորակի արժեքը:
 
Կոտորակները մի կրճատիր:
 
Պատասխան՝
 
zz2=iiiiii