Տրված են հետևյալ կոմպլեքս թվերը՝ 142i և 14+2i
 
1. Այս թվերը  են:
 
2. Այդ թվերի արտադյալը -ն է:
 
3. Այդ թվեր մոդուլները իարա  են և հավասար են i