Գտիր z16=8i հավասարման արմատների արգումենտներից ամենամեծը:
 
Պատասխան՝ ϕmax=πi+iπi