Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. n-րդ աստիճանի արմատի արժեքների քանակը

Բարդություն հեշտ

1
2. Արմատի մոդուլը

Բարդություն հեշտ

1
3. Արմատի մոդուլի ու արգումենտի որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
4. Հավասարման արմատների թվի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդումներ արմատների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Բանաձևեր արմատների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Ամենամեծ արգումենտը

Բարդություն միջին

2
8. Հավասարման արմատների մոդուլներն ու արգումենտները

Բարդություն միջին

3
9. Արմատի արգումենտը

Բարդություն միջին

4
10. Հավասարման բոլոր արմատները

Բարդություն միջին

2
11. Հավասարման արմատները

Բարդություն միջին

2
12. Ամենափոքր արգումենտը

Բարդություն միջին

2
13. Հավասարման արմատների թվի գնահատում

Բարդություն միջին

6
14. Ամենամեծ արգումենտը, աջից կեղծ թիվ է

Բարդություն բարդ

2
15. Հավասարման արմատների մոդուլներն ու արգումենտները

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար