Բարդության աստիճանը
00:03:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. n-րդ աստիճանի արմատի արժեքների քանակը 1Մ.
2. Արմատի մոդուլը 1Մ.
3. Արմատի մոդուլի ու արգումենտի որոշելը 2Մ.
4. Ամենամեծ արգումենտը 2Մ.
5. Հավասարման արմատների մոդուլներն ու արգումենտները 3Մ.
6. Արմատի արգումենտը 4Մ.