Գտիր z94=i հավասարման արմատների արգումենտներից ամենափոքրը:
 
Պատասխան՝ ϕmin=πi