Գտիր z44=c հավասարման արմատները, եթե c=r,argc=ϕ:
 
Պատասխան՝
zk=ricosϕk+isinϕk,ϕk=ϕi+2πik,k=i,...,i