Տրված է, որ w կոմպլեքս թիվը i10 արմատի արժեքներից մեկն է:
 
Գտիր w թվի մոդուլը: 
 
Պատասխան՝