Տրված է, որ \(z\) կոմպլեքս թիվը 4894 արմատի արժեքներից մեկն է:
 
1. Կարելի է արդյո՞ք միարժեք որոշել \(z\) թվի արգումենտը՝
 
2. \(arg z\)-ը հետևյալ   թվերից մեկն է՝ πik,k=0,...,i