Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Կոմպլեքս թվի աստիճանի մոդուլը 1Մ.
2. Պնդումներ քանորդի և արտադրյալի մոդուլի և արգումենտի մասին 1Մ.
3. Մուավրի բանաձևի կիրառում 1Մ.
4. Կոմպլեքս թվի n աստիճանը 1Մ.
5. Հակադարձ և համալուծ թվերի տարբերությունը 1Մ.
6. Հակադարձ թիվը 1Մ.