Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոմպլեքս թվի աստիճանի մոդուլը

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդումներ քանորդի և արտադրյալի մոդուլի և արգումենտի մասին

Բարդություն հեշտ

1
3. Մուավրի բանաձևի կիրառում

Բարդություն հեշտ

1
4. Կոմպլեքս թվի աստիճանը

Բարդություն հեշտ

1
5. Բանաձևեր քանորդի և արտադրյալի մասին

Բարդություն հեշտ

1
6. Արտադրյալի և քանորդի մոդուլները

Բարդություն հեշտ

1
7. Կոմպլեքս թվի աստիճանի արգումենտը

Բարդություն հեշտ

1
8. Թվի և նրա համալուծի մոդուլները

Բարդություն հեշտ

1
9. Մուավրի բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
10. Պնդումներ մոդուլի և արգումենտի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

8
11. Կոմպլեքս թվի n աստիճանը

Բարդություն միջին

1
12. Հակադարձ և համալուծ թվերի տարբերությունը

Բարդություն միջին

1
13. Հակադարձ թիվը

Բարդություն միջին

1
14. Բացասական ցուցիչ

Բարդություն միջին

1
15. Կոմպլեքս թվի հակադարձը

Բարդություն միջին

1
16. Բանաձևեր միավոր շրջանագծի կետի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

1
17. Կոմպլեքս թվի համալուծը

Բարդություն միջին

1
18. Արտադրյալի եռանկյունաչափական տեսքը

Բարդություն միջին

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար