Երկու կոմպլեքս թվերի քանորդի և արտադրյալի վերաբերյալ բերված բանաձևերից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ բանաձև(եր)ը: