Տրված է \(z = x + yi\) կոմպլեքս թվի մոդուլը՝ r=7 և արգումենտի աստիճանային չափը՝
40°: Գրիր z3-ը:
 
z3=iii°+iii°