Տրված են միավոր շրջանագծի վրա գտնվող \(A\) կետին համապատասխանող \(z\) կոմպլեքս թվի α արգումենտի 18-ապատիկի կոսինուսն ու սինուսը՝ cos18α=6061, sin18α=1161
 
կօօ.png
 
Գտիր z18 կոմպլեքս թիվը:
 
Պատասխանը գրիր \(a + ib\) տեսքով:Կոտորակները մի կրճատիր: 
  
Պատասխան՝ z18=ii+iii