Երկու կոմպլեքս թվերի քանորդի և արտադրյալի մոդուլի և արգումենտի վերաբերյալ թվարկված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդում(ներ)ը: