Տրված են երկու կոմպլեքս թվերի մոդուլները՝ z1=36 և z2=3
 
Գտիր  այդ թվերի արտադրյալի և քանորդի մոդուլները:
 
z1z2=iz1z2=i