Տրված է կոմպլեքս հարթության \(A\) կետին համապատասխանող \(z = a + bi\) կոմպլեքս թիվը, որտեղ՝ x=45 և y=35:
 
կօօ.png
Հաշվիր \(z\) թվի հակադարձ և համալուծ թվերի միջոցով կազմված արտահայտության արժեքը:
  
Պատասխան՝ 1zz¯+9=i