Տրված է, որ \(z = a + bi\) կոմպլեքս թվի մոդուլը հավասար է մեկի:
 
Թվարկված բանաձևերից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ բանաձև(եր)ը: