Լուծիր հավասարումը՝ y2+8y+12=0
 
Հավասարման արմատները (առաջինը գրիր մեծ արմատը
 
y1=iy2=i