Վերլուծիր արտադրիչների՝ ah6aruh6+nr+urnh6
 
Պատասխան՝ aiuinhiii