Վերլուծիր արտադրիչների՝ xm10+xy10ym10y11
 
Պատասխան՝ xiii+i10