Վերլուծիր արտադրիչների՝ 35am+27mu15au63m2
 
Պատասխան՝ (7miiu)(iaii)